Monday, 12 December 2011

Permainan kecil menendang leret

Permainan kecil 1
Organisasi
• Grid 20 m x 30 m
• 14 pemain (5 vs 5 + 4 N)
• N (pemain berkecuali)
Aktiviti :
a. Pemain X akan membuat hantaran leret
pada rakan sepasukan atau pemain N
secara tolak dan tahan.
b. Pasukan yang dapat mencapai 10
hantaran berterusan akan diberi 1 mata.
c. Pihak lawan akan cuba merebut bola
yang dimainkan dan melakukan aktiviti
yang sama.
d. Aktiviti ini dilakukan selama 10 minit dan
3 minit rehat dalam 3 set.

Permainan Kecil 2

Organisasi
• Grid 20 m x 30 m
• 12 pemain (6 vs 6)
• 1 bola
• 4 kon
Aktiviti :
a. Pemain X akan membuat hantaran leret
pada rakan sepasukan secara tolak dan
tahan.
b. Pasukan yang dapat mencapai 10
hantaran berterusan akan di beri 1 mata.
c. Pihak lawan akan cuba merebut bola
yang dimainkan dan melakukan aktiviti
yang sama.
d. Aktiviti ini dilakukan selama 8 minit dan
2 minit rehat dalam 3 set.

No comments:

Post a Comment